Với công việc quản trị website hay quản lý website thì cần sử dụng nhiều trình duyệt, sau đây là thống kê các trình duyệt sử dụng ổn định.

  1. Chrome
  2. Microsoft Edge
  3. Fire Fox
  4. Vivaldi
  5. Brave
  6. Opera
  7. Safari (chỉ dành cho máy Apple)
  8. Coc Coc

Hướng dẫn cài đặt: Copy tên trình duyệt dán lên Google, sẽ hiện ra tên trình duyệt, và tiến hành cài đặt.