Update 2022: Mở đầu bài viết mẫu chuẩn SEO, là bài viết đầy đủ nội dung về hình ảnh video và cách trình bày theo cấu trúc đủ các thẻ H1,H2,H3…

Vậy để hình thành một bài viết chuẩn SEO bao gồm 5 bước sau:

Bố cục trình bày (sitemap):

Tiêu đề tin [H1]

[Đây là phần mô tả dưới tiêu đề, có hoặc không có cũng được]

+ Thẻ H2: Chủ đề 1

– [Thẻ thường/paragraph] Nội dung trình bày nếu có nhập vào đây

++ Thẻ H3: tiêu đề 1 con bài viết nếu có

– – [Thẻ thường/paragraph] Nội dung trình bày nếu có nhập vào đây

++ Thẻ H3: tiêu đề 2 con bài viết nếu có

– – [Thẻ thường/paragraph] Nội dung trình bày nếu có nhập vào đây

+++ Thẻ H4: tiêu đề 1 con bài viết nếu có

– – – [Thẻ thường/paragraph] Nội dung trình bày nếu có nhập vào đây

+ Thẻ H2: Chủ đề 2

++ Thẻ H3: tiêu đề 1 con bài viết nếu có

++ Thẻ H3: tiêu đề 2 con bài viết nếu có

+++ Thẻ H4: tiêu đề 1 con bài viết nếu có

* Trong [thẻ H1 và H2], phải có chứa từ khoá nếu có.

* Thẻ H2 là tiêu đề chính của bài viết, tối đa độ dài 1 dòng

* Mỗi bài viết nhiều khi chỉ có 1 H2 , 1 H3 là vẫn đúng cách trình bày, nhưng bắt buột phải có ít nhất 1 H2.

Xem hình minh hoạ bên dưới

Hình ảnh – video minh họa

– Hình ảnh phải rõ nét, hình tự chụp chưa xuất hiện trên Google lần nào thì tốt
– Nhớ giảm dung lượng hình ảnh – để tin load nhanh và giảm dung lượng hosting
– Có video với tiêu đề trùng từ khóa càng tốt

Từ khóa  – link rất quan trọng trong bài viết chuẩn SEO

Vì thế không được lạm dụng hay nhồi nhét nó quá nhiều gây nhàm chán người đọc và máy đọc rối mù nội dung

+ Mỗi bài viết chỉ có 1 link ra ngoài web

+ Một bài viết có thể có nhiều link nội bộ
– Nhưng link nội bộ không được trùng lập (đích đến chỉ nhận 1 link đích đến trong 1 bài viết)
– Link nội bộ: không lạm dụng chỏ link về trang chủ nhiều, chỉ chỏ những từ trùng với tên miền domain.

>> Xem thêm từ khóa và back link

Hướng dẫn đặt từ khoá seo trong Focus Keyword hệ thống wordpress

  • Đặt từ khoá liên quan chứ không phải copy nguyên tiêu đề xuống

Nội dung của bài viết chuẩn SEO

– Là nội dung mới hoặc đã xào thật kỹ và kiểm tra trên Google, xem phân đoạn đó có trùng trên google hay không
– Nên viết mới hoặc đọc đại ý bài viết gốc sau đó tự viết lại

>>> Hướng dẫn kỹ năng làm bài viết chuẩn SEO

Vietadmin.com