Tương tác mạng xã hội và website, là liên quan đến thuật toán Google… một những điều quan trọng của SEO.

Vì đó là đánh giá chất lượng nội dung bài viết, tương tác tốt… tăng lượt view… bạn sẽ nhanh thăng hạng lên Google.

Thường là theo thứ tự:

– Click vào website

– Tại web kéo chuột xuống tìm và chia sẽ facebook… like và sau đó click vào link web

– Tại web kéo chuột xuống tìm và chia sẽ Google Plus … like sau đó click vào link web

– Tại web kéo chuột xuống tìm và chia sẽ Twitter… like sau đó…

Lá xanh