Tài khoản Facebook là nhân vật ảo thay thế đại diện bạn trên môi trường online, hiểu rõ điều đó nên bọn xấu ngày đêm rình mò tấn công những tài khoản có giá trị.

Để phòng chống và khôi phục tài khoản khi bị hack / bị báo cáo bằng 2 bước:

Để thực hiện bảo mật và phục hồi, bạn vào phần cài đặt:

Bước 1: Chọn “Di động” và Cài đặt số điện thoại vào đó

Bước 2: Chọn “bảo mật và đăng nhập” sau đó chọn “tăng cường bảo mật”

+ Chọn: “Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra

+ Chọn:  “Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản

*Nếu sau này bạn bị tấn công tài khoản, không thể đăng nhập cho dù bạn dùng điện thoại để phục hồi mật khẩu… thì tại thời điểm này bạn mở 1 trong 3 tài khoản đáng tin cậy ở trên ra và kích hoạt tài khoản trở lại

Lá xanh