Tài khoản Facebook là nhân vật ảo thay thế đại diện bạn trên môi trường online, hiểu rõ điều đó nên bọn xấu ngày đêm rình mò tấn công những tài khoản có giá trị.

Bảo vệ tài khoản Facebook bằng điện thoại:

Để thực hiện bảo mật và phục hồi, bạn vào phần cài đặt:

Chọn “Di động” và Cài đặt số điện thoại vào đó

Bảo vệ tài khoản Facebook bằng email:

Chọn “bảo mật và đăng nhập” sau đó chọn “tăng cường bảo mật”

+ Chọn: “Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra

Bảo vệ tài khoản Facebook bằng thiết lập danh bạ đáng tin cậy:

Chọn:  “Chọn 3 đến 5 người bạn để liên hệ nếu bạn bị khóa tài khoản”

=> Đây là lá chắn cuối cùng, nếu sau này bạn bị tấn công tài khoản, không thể đăng nhập cho dù bạn dùng điện thoại để phục hồi mật khẩu… => Khôi phục tài khoản Facebook bị mất

Lá xanh

Tip:

1. Không để lộ thông tin tài khoản Email, số điện thoại khớp với họ tên tài khoản Facebook

2. Hạn chế sử dụng các app “sống ảo” liên kết tài khoản Facebook, vì nó làm lộ thông tin cá nhân, thuận tiện cho việc sử dụng để hack.