Kiểm tra website có đạt chuẩn trước khi “xuất xưởng”:

A. Code chú ý cài đặt web chuẩn seo:
1. Đủ thẻ H1,H2… + Mô tả web (description)
(Trang chủ = Tiêu đề là H1 nhưng trang chi tiết thì H1 = tiêu đề bài viết)
2. Css framework (reponsive – co giản theo chiều rộng của thiết bị)
3. Sử dụng non www
4. Có page 404
5. Sitemap.xml
6. robot.txt

B. Nhiệm vụ của quản trị website :

1. Đăng ký google analytics
2. Đăng ký webmaster tool google
3. Check tốt độ web https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
4. Chứng chỉ ssl / https

Tóm lại: Website đạt chuẩn là website người dùng nhìn vào sẽ thích giao diện của nó và nhân viên kỹ thuật của cty cạnh tranh khen ngợi cấu trúc bố cục của web chuyên nghiệp

Lá xanh