Thống kê các tính năng cơ bản của một website giáo dục :

 1. Hỏi đáp
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Nhận học bổng  / Đăng ký tư vấn khóa học
 4. Danh sách giáo viên + Links
 5. Góc học viên (Học viên tiêu biểu) + Links
 6. Tuyển dụng giáo viên
 7. Tin tức giáo dục
 8. Cẩm nang
 9. Thư viện hình
 10. Thư viện video
 11. Danh sách chi nhánh
 12. Tài liệu
 13. Giới thiệu
 14. Liên hệ

* Ghi chú:

– Màu sắc chủ đạo

Lá Xanh