Cài đặt dể dàng nếu bạn nắm rõ thông số của email này:

Bước 1: Truy cập mail.zoho.com

– Click vào setting ->  Mail accounts …

Sau đó bạn xem các thông số này đã giống bên email bạn chưa

Bước 2: Mở Outlook. Sau đó bạn click vào File và chọn “add account”

>>> Hướng dẫn cài đặt email domain vào server Zoho

Lá Xanh