Tình hình marketing online sản phẩm du lịch ngày nay thay đổi rõ nét và tương lai sẽ còn thay đổi

Những điều thành công trước đây và cái kết

 • Nhiều công ty du lịch truyền thống nổi tiếng vé lẻ ghép đoàn, nhờ vào sự ủng hộ anh em du lịch gửi khách… trước đây rất thành công và hiện tại đang giảm 50%
 • Nhiều công ty du lịch nổi tiếng về thương hiệu, chủ quan về thương hiệu, dẫn đến khách hàng rơi vào công ty biết cách tự làm thương hiệu uy tín, vì họ marketing online sản phẩm du lịch tốt hơn
 • Những trang website con vệ tinh kém chất lượng không còn hiệu quả nữa
 • “Content is King” sẽ thay đổi là “Content is the important”. Nội dung vẫn cần, nhưng sẽ chỉ là những bài viết chính và những bài viết phụ để duy trì để duy trì tương tác

Xu hướng marketing online sản phẩm du lịch 2023

 • Quy trình online về du lịch đã và đang sẽ phát triển chuẩn hóa thêm phù hợp với tình hình nhân lực và chi phí.
  – Có nghĩa là thay vì trước đây một công ty có 9 điều hành du lịch sẽ giảm còn 3 nhân sự.
  – Nhân viên sale du lịch kiêm nghiệm thêm bộ phận khác: Thay vì trước đây có 5 nhân viên sale kiêm nghiệm hướng dẫn viên; nhân viên sale kèm với điều hành
 • Những trang website uy tín bán sản phẩm dịch vụ từng phần (klook, ivivu, traveloka…) sẽ tăng trưởng doanh thu
 • Những trang web cộng đồng “review” (tripadvisor…) tăng trưởng tương tác
 • Những trang web con vệ tinh trùng với từ khóa là cơ hội để có từ khóa trên Google thì hoạt động sẽ ổn áp hơn

Sim Nguyễn