Có 2 cách cấu hình domain tên miền – cách nào cũng được

Cách 1 :

cau hinh domain loai 1

 

Cách 2 :

cau hinh domain loai 2