Hướng dẫn cài đặt gửi email đi từ website của hệ thống wp, bằng cách cài thêm plugin “wp mail smtp” vào web bạn

Bước 1: Menu Settings > Chọn Plugin > thêm plugin > gõ từ khoá … install và active nó

Bước 2: Vào Tab setting > WP SMTP

Sau đó nhập các thông tin sau:

Tiêu chuẩn TLS thì xài port 587 . Nếu xài SSL thì xài port 465

Nếu trong code chưa viết định dạng thì dùng công thức:

User: tenemail@gmail.com (source email sent)
Link SMTP:    ssl://smtp.googlemail.com
Port: 465
Name SMTP: Là tên email hiện thị bên ngoài