Truy cập vào trang quản trị Directadmin, tại giao diện trang home, kéo chuột xuống tìm và làm theo hình

Sau đó…

Chúc thành công