Web thường bị link xấu chỏ về do kẻ xấu (hoặc đối thủ canh tranh) chỏ về web bạn, làm giảm chất lượng web của bạn… tức là giảm lượng truy cập và bạn không bán được hàng.

Nếu bạn thấy rằng, điểm chất lượng trang web bạn bị rớt hạng mà bạn không kiểm soát được thì nên “remove” link xấu để Google thấy nguyên nhân không phải là do bạn… hãy từ chối link xấu, link không phải do bạn thực hiện.

Bạn xem bài viết mới cập nhật theo link bên dưới:

https://codexanh.com/huong-dan-chan-link-xau-cho-ve-website-anh-huong-den-seo/