Cập nhật 2023: SEM chính là hoạt động của chiến dịch Marketing Online.

Cùng tìm hiểu các từ thuật ngữ viết tắt liên quan đến SEM:

SEM = Search Engine Marketing : Tiếp thị công cụ tìm kiếm là một phần quan trọng của Marketing Online.

PSA = Paid Search Advertising : chi trả tiền quảng cáo trên kênh tìm kiếm.

SEO = Search Engine Optimization : Là việc tối ưu hóa nội dung website và đề xuất từ khoá (miễn phí) lên công cụ tìm kiếm của Google.

SMO = Social Media Optimization : Là tối ưu hóa kết nối nội dung website với các Mạng xã hội.

SMM = Social Media Marketing : Là tiếp thị thông tin qua các mạng xã hội bằng hình thức miễn phí hoặc trả phí.

SEA = Search Engine Advertising : Là đăng tin quảng cáo có trả phí lên trên các công cụ tìm kiếm Google adwords, Bing, yahoo, Zalo, Tiktok, Facebook…

SMA = Social Media Ads : Là mua quảng cáo trên mạng xã hội, nhằm để tăng lưu lượng website và ra đơn hàng.

Content : Nội dung website.
Links : Là Link nội bộ trong website và link từ website bên ngoài chỏ về website nhằm tăng điểm chất lượng cho web đích.

Chiến dịch SEM là thực hiện 1 trong 3 kế hoạch sau :

Kế hoạch A:
Tiến hành thực hiện PSA để mua quảng cáo, thúc đẩy khách hàng tiếp cận Website / sản phẩm từ đó ra đơn hàng.

Kế hoạch B:

Tiến hành thực hiện SEO, chăm sóc website & viết nội dung & liên kết mạng xã hội, xây dựng kênh vệ tinh… giúp tăng điểm chất lượng của website tạo lòng tin với Google. Kết quả là, Google sẽ truy suất miễn phí từ khoá giới thiệu cho người tìm kiếm.

Kế hoạch Combo AB chính là hoạt động đầy đủ của chiến dịch SEM :

Kế hoạch SEM đầy đủ là tiến hành thực hiện kết hợp SEO + PSA sẽ cho ra kết quả: vừa tiếp cận với khách hàng tức thì không cần chờ đợi, vừa tăng điểm chất lượng SEO.

Video minh hoạ kế hoạch chiến dịch SEM

https://www.youtube.com/watch?v=1wT__sMgVx0

Mrs Gu