Đầu tiên bạn truy cập wordpress.com.

Thỉnh thoảng nó xuất hiện giao diện mặc định tiếng Pháp.. thì bàn kéo xuống dưới cùng (footer) để chỉnh lại ngôn ngữ tiếng anh

Sau đó, bạn click vào login… sẽ hiện ra 1 bảng đăng nhập… bạn tìm góc phải màn hình sẽ thấy icon “sign up” “đăng ký”… bạn click vào đó đăng ký

Nếu bạn có nhận phân quyền quản trị Blog từ tài khoản khác… thì bạn mở email bạn đăng ký tài khoản ra và bấm “accept” đồng ý nhận phân quyền. Sau đó quay trở lại giao diện wordpress bạn bấm f5…

>>> Hướng dẫn câp nhật bài viết lên Blog wordpres com

Lá xanh