Đường lạ hay được gọi là đường link đính kèm virut – trojan thường được núp bóng các chủ thể tên miền uy tín và thông qua các đường Chát Facebook, Zalo, Viber và email

Dấu hiện nhận biết thường đuôi đường dẫn sẽ có chữ  .exe

Tất cả đường link kết thúc chuổi .exe chắc là phần mềm cài đặt. Nhưng nhiều khi Hacker sẽ cài luôn chế độ auto, chỉ cần 1 lần link sẽ tự cài đặt vào máy tính Window (nếu máy tính ios thì không phải lo)

Các chủ thể điện toán đám mây uy tín phổ biến hiện nay cho phép chứa data là:

1. Drive
2. Dropbox
3. Onedrive

Lá Xanh