Google tìm kiếm và sẽ ưu tiên website sạch xanh có nội dung hấp dẫn, ngược lại website xấu thì không được ưu tiên, vì thế cần nhận biết những điều sau làm ảnh hưởng website của bạn trở nên xấu

  1. Đường link SEO xấu
  2. Website / Bài viết thiếu thẻ Meta
  3. Nội dung bài viết toàn copy sao chép trên mạng
  4. Bị link xấu chỏ về về web bạn
  5. Web bạn có nhiều link web out ra ngoài
  6. Web chết không có lượt xem
  7. Web không có giao diện chuẩn điện thoại

Lá xanh