Giảm kích thước hình ảnh hoặc điều chỉnh kích thước theo ý muốn, không cần dùng Photoshop mà dùng công cụ online resize photo

Sau khi chụp hình từ điện thoại hoặc máy chụp hình sẽ cho ra kích thước khá lớn, mà “upload” hình sản phẩm và hình tin tức dùng file gốc thì dư thừa vì file gốc tốn dung lượng nặng lưu trữ hosting website và hình nặng sẽ “load” lâu ảnh hưởng đến SEO.

Vì thế, sử dụng bằng công cụ này là thao tác tuyệt vời cho quản trị website .

Truy cập linkxanh.com lấy link resize photo và tham khảo video sau:

Chọn 2 “tab màu đỏ” là 2 cách thường dùng của nhân viên content:

Tab Dimensions. Cách giảm kích thước tuỳ chỉnh: tuỳ chỉnh con số chiều rộng và chiều ngang tuỳ theo dự án. Nhưng có 2 kích thước phổ biến là :

  • Dành cho file gốc chụp tỷ lệ 4:3 (800 x 600)px
  • Dành cho file gốc chụp tỷ lệ 16:9 (800 x 515,535)px

=> Dùng điều chỉnh kích thước sản phẩm trước khi up lên website. Tuỳ dự án sẽ chọn chiều cao là 600 hay 515 hãy hỏi leader.

Tab Width. Cách giảm chốt diện tích chiều rộng: 800 px còn chiều cao auto giảm theo chiều rộng.

=> Là nhân viên content phải biết dùng chiêu này để chỉnh hình ảnh (tin) trước khi up lên website

*Tip: Chỉnh hình ảnh dùng làm banner

Ứng dụng này gần giống như bên trên nhưng tuỳ chỉnh thủ công lựa chọn theo góc cạnh, tiện ích dùng làm cho banner thay cho photoshop. Banner thì có nhiều loại như là banner chiều ngang & banner chiều đứng.

+ Banner website chiều ngang có các kích thước sau: Bạn chỉ nên chú ý chiều rộng, chiều cao tuỳ dự án website.

  • 1920 x … px  (full màn hình)
  • 1280 x … px    (còn chưa 2 mép 2 bên) (1360 x … px )
  • 800 x … px     (banner ngang loại nhỏ)

*Ngoài ra còn nhiều kích thước của loại banner quảng cáo

=> Thao tác này sử dụng khi “upload” banner đơn giản.

Gu Link