Tuỳ theo thể loại của website mà có các loại Giấy phép hoạt động website tương ứng:

1. Website Blog:

=> Tự viết trải nghiệm bản thân, không đăng bài chính trị đã kích, phản động, sex…. Không được copy/ sao chép nội dung, không trích dẫn nội dung từ website khác.

2. Website công ty, website Shop:

  • Đăng ký giấy phép online bộ công thương

3.Website tin tổng hợp:

  • Phải có giấy phép kinh doanh và trong giấy phép phải có hạng mục ngành nghề “thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” và “Dịch vụ cung cấp thông tin điện tử tổng hợp
  • Phải đăng ký lên sở thông tin xin cấp phép hoạt động “Trang thông tin tổng hợp“.

=> Website mà copy nội dung hay trích dẫn từ nơi khác, chủ website phải đăng ký giấy phép Trang Thông Tin Tổng Hợp.

4. Website mạng xã hội:

  • Phải có giấy phép kinh doanh
  • Phải đăng ký lên sở thông tin xin cấp phép hoạt động “Trang mạng xã hội“.
    Các website được gọi là trang mạng xã hội như khi các tính năng sau: Bình luận, đăng nhập – đăng ký – đăng tin, diễn đàn…

=> Ngày nay tất cả website liên quan đến chữ “tin” và “Mạng Xã Hội” là nhạy cảm , vì liên quan đến báo chí và cộng đồng, việc xin phép sẽ khó khăn hơn.

*Những website hoạt động không giấy phép và sai quy định sẽ bị phạt từ ~ 5 triệu – 25 triệu là tối thiểu.

Lá Xanh