Google chính thức công bố dọn dẹp rác, xoá tài khoản spam.

Nếu bạn không hoạt động trong 2 năm (24 tháng) trên Gmail, Drive hoặc Photos, thì Google xóa nội dung trong (các) sản phẩm mà bạn không hoạt động.

Khi bắt đầu có hiệu lực vào Ngày 1/6/2021, chính sách này sẽ được thực thi sớm nhất vào ngày 1/6/2023.
Có nghĩa là từ 1/6/2021 bạn không sử dụng (truy cập) đến 1/6/2023, thì tài khoản của bạn bị khoá và xoá.

Mẹo là bạn nên truy cập tài Gmail 3 tháng 1 lần, để tránh bị xoá tài khoản đáng tiếc.

Google công bố nội dung này, với 2 mục đích:

1 là để xoá bớt tài khoản spam

2 là nhấn mạnh vai trò tương tác Google ở tương lai cụ thể là tài khoản Google là công cụ đánh giá chất lượng nội dung từ khoá ở các kênh mạng xã hội.

Zen