Để gán giá trị đường link website của bạn lên Google nhanh chóng thay vì nằm chờ Bot Google tìm đến link website của bạn, thì sử dụng cách dán link bài viết vào khung định dạng của Google sẽ nhanh hơn.

Việc thay dổi này còn có ảnh hưởng liên quan đến Sitemap.xml (Google khuyến cáo bạn nên chú ý sitemap)

Link mới là: https://search.google.com/search-console/

Hoặc nếu bạn có xài trình duyệt i24h.vn làm trang chủ, thì họ đã cập nhật thay cho bạn