Chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cách tạo từ khoá Seo trong bài viết. Đây là cách chế tạo ra từ khoá gốc được đặt trong website với mục đích nhấn mạnh ý chính nội dung của bài viết, từ khoá thường được hình thành trong tiêu đề và nhấn mạnh 1 hoặc vài lần trong khu vực nội dung

Cách tạo từ khoá và nhìn ra từ khoá

Tạo từ khoá đơn

Là 1 từ khoá nằm trong 1 đoạn liên tục trong tiêu đề, từ khoá có thể nằm trước nằm sau hoặc nằm giữa, nhưng từ phải liên tục không được ráp nối.

Ví dụ trong tiêu đề bài này là: “Hướng dẫn cách tạo từ khoá Seo trong bài viết”

=> Thì từ khoá 1 là ” tạo từ khoá” 3 từ dính liền với nhau và nó nằm giữa tên tiêu đề

Tạo từ khoá ghép nhiều

Là 2,3 từ khoá nằm trong 1 đoạn liên tục trong tiêu đề, từ khoá có thể nằm trước nằm sau hoặc nằm giữa, nhưng từ phải liên tục không được ráp nối.

Ví dụ trong tiêu đề bài này: “Hướng dẫn cách tạo từ khoá Seo trong bài viết”

 • Từ khoá 1: tạo từ khoá seo
 • Từ khoá 2: tạo từ khoá
 • Từ khoá 3: từ khoá seo

Trường hợp từ khoá nhiều trong 1 bài viết dành cho những nội dung rộng lớn và trình độ của người viết Conent phải khá 1 chút vì nếu không sẽ không hiển thị hết đủ các từ khoá mà người tạo từ khoá muốn Google hiểu.

Lưu ý: tối đa 3 từ khoá trong 1 bài viết mặc dù có thể làm 5 từ khoá trong 1 bài viết

Từ khoá hình thành trong bài viết các vị trí sau

 • Vị trí thứ 1: Tiêu đề
 • Vị trí thứ 2: Dòng mô tả khoảng 75 chữ cái đầu tiên dưới tiêu đề (không tô đậm tô màu từ khoá)
 • Vị trí thứ 3: Dòng H2 (Nên có, nhưng hạn chế lập lại)
 • Vị trí thứ 4: trong đoạn văn bất kỳ nhưng tô đậm
 • Vị trí thứ 5: Chèn từ khoá trong hình ảnh
Chèn từ khoá trong hình ảnh

Chèn từ khoá trong hình ảnh

 • Vị trí thứ 6: Trong thẻ mô tả keyword của bài viết
Đặt từ khoá trong thẻ mô tả keyword của bài viết

Đặt từ khoá trong thẻ mô tả keyword của bài viết

Vị trí thứ 1,2,6 là quan trọng đối với việc hình thành từ khoá, bạn không được phép quên khi tạo từ khoá Seo

Hình thành từ khoá Seo trong bài viết

Những sai lầm của tạo từ khoá Seo

Từ khoá sai

1. Từ khoá không liền mạch cụm từ: ráp nối từ đầu đuôi hoặc dư thiếu

 • Ví dụ, tiêu đề bài này:

Khái niệm tạo từ khoá trong bài viết

=> Bạn đặt từ khoá là: “Khái niệm từ khoá”, nếu dựa theo thuật toán trước đây của Google thì Google có nhìn nhận đó là từ khoá, nhưng hiện nay ngôn từ địa phương quá phức tạp Google sợ nhầm lẫn, nên việc tạo từ khoá theo kiểu trên là Google không đánh giá cao

2. Từ khoá không nằm trong tiêu đề

 • Trường hợp này rất khó cho Google ưu tiên, vì Google muốn tìm cụm từ chính quan trọng trùng với gợi ý tìm kiếm để truy xuất cho nó nhanh

3. Từ khoá gắn sai link

 • Từ khoá chỉ cần tô đậm, nếu có gắn link vào thì gắn cho đúng, đừng gắn sai, phát sinh lỗi. Cái gì lỗi thì robot Google không thích.
 • Từ khoá chỉ sử dụng 1 link mà thôi. Ví dụ: Gắn link tên A vào từ khoá “tạo từ khoá” rồi, thì sau đó không gắn link A hoặc Link B trong bài viết có từ khoá lập lại

4. Lạm dụng, tạo từ khoá quá nhiều trong 1 bài viết

 • Trong 1 bài viết tối đa lập đi lập lại dưới 5 lần nội dung từ khoá đó, vì nếu không Google hiểu là spam

5. Chú ý từ khoá ‘follow” và ‘no follow’

 • Follow: chấp nhận khen ngợi đề xuất diễn giải theo đó
 • No Follow: không chấp nhận chỉ đơn giản là link mô tả

MrsGu