Sử dụng “bật” “tắt” tính năng dịch tự động ngôn ngữ theo ý người dùng

Bước 1: Vào Cài Đặt “setting”… Sau đó chọn vào nâng cao “Advance”

Bước 2: Làm theo hình

Lá Xanh