Điểm tham quan du lịch … là một trong những điểm tham quan được nhiều người biết đến <h2>

+ Thông tin điểm…..: <H3>

– Địa chỉ:
– Điện thoại:
– Giá vé:
– Mở cửa: Từ…. đến…
Khoảng cách từ: trung tâm TP ABC là khoảng 35 km…

+ Giới thiệu tổng quan (nếu có): <h3>

– Hình thành xây dựng năm… Tại sao có tên gọi.

+ Lịch sử hình thành…. / tên gọi<H3>

+ Các hoạt động, trò chơi, Điểm “check in” : <h3>

– Tham quan 1
– Tham quan 2

+ Điểm chi tiết nổi bật, các món ăn ngon: <h3>

– abc

Lá Xanh