Bạn phải có tài khoản email Yandex, sau đó bạn cài đặt vào ứng dụng mail Outlook trong máy tính

Bước 1: Đăng nhập email.yandex.com -> Setting / để mở chức năng pop 3:

Nếu bạn không thích đọc thư spam thì bạn ko chọn ô chữ spam

Bước 2: Mở Email Outlook ra để cấu hình thông số kỹ thuật vào

Bước 3: Bạn thử gửi đi email khác và dùng email khác gửi về là thành công nhé

Lá xanh