WordPress là hệ thống dể sử dụng nhất. Chức năng “post” cho gồm 4 phần:

 

Phần 1: Xem tất cả bài viết

– Sẽ liệt kê tất cả bài viết nằm ở trong đó. Bạn cần xoá hay sửa bài viết nào thì click vào tiêu đề bài viết đó

Phần 2: Tạo bài viết mới

Nguyên tắc cập nhật : từ trên xuống và từ trái sang phải.

Sau khi nhập nội dung bên trái cần vào, thì bạn di chuyển chuột qua cột phải.

 

Chọn danh mục đã tạo sẳn, nếu chưa tạo bấm vào “add new category”

Sau cùng là bấm “Publish” kích hoạt. Sau khi kích hoạt, bạn quay lại bài này chỉnh sửa thì nút đó đổi tên thành “save

Tham khảo thêm cách cập nhật nội dung bài viết:

Phần 3: Danh mục

– Click vào danh mục, để tạo mới hoặc chỉnh sửa danh mục

Muốn xoá “Danh mục”, thì bạn click vào ô vuông, sau đó chọn vào ô kế bên button Apply… sẽ hiện ra cái nút Delete… sau khi chọn bạn bấm Apply

Phần 4: Thẻ Tag  

– Click vào tags… cách sử dụng như “danh mục”

 

Lá Xanh