Đầu tiên bạn đăng nhập wordpress.com . Sau đó làm theo hướng dẫn trong video

>>> Hướng dẫn đăng tài khoản WordPress

 

Lá Xanh