Nếu link tốt chỏ về website bạn thì tốt cho từ khoá, còn link xấu chỏ về web bạn thì làm cho website bạn kém chất lượng.

Bước 1: Xác định link xấu và tạo file chặn

  • Mở Google Webmaster để xác định đâu là link xấu
  • Tạo Danh sách File có đuôi là .txt (ví dụ: chanwebxau.txt)

Bước 2: Mở link bên dưới (nhớ đăng nhập Gmail)
https://google.com/webmasters/tools/disavow-links-main

Sau đó lựa chọn domain mà trong danh sách web của bạn đang hoạt động mà bị link xấu trỏ về

Bước 3: Mở trang quản trị lên và up file cần chặn lên.
Chú ý rằng, phải đúng link xấu và domain xấu, đừng nhầm lẫn domain tốt

Đây là một công việc quan trọng của quản trị website

Lá Xanh