Có nhiều cách để điều chỉnh hình ảnh bằng Paint, Photoshop, Snagit

Cách 1 – ứng dụng Paint có sẳn trong hệ thống:

Bước 1: Click vào “Resize” và chọn theo hình. Kích thước chuẩn Facebook 800 x 450

Bước 2: Dán / Paste (Ctrl + V) hình vào

Bước 3: Edit size hình mới dán vào… co giãn theo khung mặc định hệ thống

hinh paint

Vì với kích thước này, sẽ giúp bạn tương tác tốt khi up lên Faceboook

Cách 2: Dùng Photoshop

Cách 3: Dùng snagit:

+ Bước 1: Vào Image -> Resize -> Resize Image

chỉnh size bằng snagit

Lá Xanh