Nếu bạn copy từ word hoặc 1 web nào đó trên mạng… sau đó bạn dùng lệnh Ctrl + V để dán vào website, thì bạn sẽ bị dính định dạng cũ của bài viết đó.

Chính vì thế bạn cần dùng mẹo để xóa (format) các lỗi của nội dung đó, đưa nó về nguyên thủy ban đầu.

Một là:
Thay vì bạn dùng lệnh -> Ctrl + V
Thì bạn dùng lệnh        -> Ctrl + Shift + V (cách này đơn giản nhất)
Để xóa sạch định dạng format lỗi do word hay do từ web bên ngoài

Hai là: bạn mở trang dịch Google -> translate.google.com
Bạn dán / paste nội dung vào khung dịch, sau đó bạn lại “copy” 1 lần nữa … sau đó bạn mới dán/ paste nội dung vào khung chứa nội dung website

Ba là: Tại mỗi thanh công cụ có cái nút biểu tượng word hoặc text, thì bạn dán nội dung vào đó sau đó chọn insert, là bạn đã dán thành công

Nếu bạn không làm đúng, không xóa định dạng này, sẽ rất ưu là không tốt cho web bạn vì web bạn sẽ bị dính link và hình của của 1 website khác, làm điểm chất lượng sẽ xấu đi và bạn vô tình tiếp tay chỏ link về web khác… làm giảm chất lượng web do bạn có nhiều link ra ngoài.

Cóc Xanh