Đây là một trong những quy trình quản trị website – SEO Website

Reddit là mạng xã hội có 2 hoạt động chính:

  1. Gán “link bài viết” lên Reddit, nhằm để tương tác bài viết với MXH.
  2. Làm bài viết mới vào Reddit, trong bài viết có chứa từ khoá và gắn link chỏ về website chính.