Để chống spam tin vào hệ thống bình luận hay đăng bài, bạn cần cài chức năng “recaptcha” miễn phí của Google

Đầu tiên đăng nhập link:   https://google.com/recaptcha

Sau đó click cái biểu tượng trên bên phải ->  Get recaptcha

Sản phẩm này của Google, nên bạn cần đăng nhập tài khoản gmail bạn vào, sau đó hiện ra bảng sau:

Ghi chú chổ nhập domains: domain.com chứ không thêm cái http://

Sau cùng, bạn lấy 2 dòng thông số trên nhập vào hệ thống là hoàn tất

Lá Xanh