Tất  cả hình sau khi thiết kế Photoshop hoặc file ảnh sau khi chụp luôn có dung lượng nặng, cần phải giảm KB để website load nhanh hơn.

Google sẽ phê chuẩn web bạn điểm xấu khi web của bạn load chậm. Bên cạnh đó, người dùng khi mở web bạn và load chậm họ cũng không thích, thì tại sao bạn không làm cho nó nhanh lên trong khả năng bằng công nghệ.

Và giảm dung lượng hình còn có lợi cho hosting của bạn tại sao không ?!. Có 2 cách:

Cách 1: Sau khi chụp hình, bạn gửi hình ảnh đó qua nick Zalo nào đó (nick zalo thứ 2 của bạn chẳng hạn), rồi save về lại… vì Zalo auto giảm KB

Cách 2: Bạn làm theo video

Lá xanh