Thường thì khi bạn cài đặt trình duyệt về thì nó sẽ tự động tắt chức năng flash

Bạn vào cài đặt / setting để bật nó lên theo hình bên dưới