Kiểm tra bài viết cũ định kỳ còn có tên gọi là Check View là một trong quy trình Re-SEO

Bước 1: Truy cập vào Website … sau đó chọn “Tab page” cuối cùng…

Bước 2: “Click new tab” bài viết cuối cùng và bắt đầu kiểm tra:

  • Đọc lại có sai chính tả không?
  • Hình có hư không

Nếu có hư thì mở bài viết đó ra chỉnh sửa… sau đó đóng tab lại quay về mở bài viết kế tiếp cho đến khi hoàn tất

Một website sẽ có 3 loại cần Check View: Tin tức, sản phẩm và Trang/Page

Lá Xanh