Cập nhật 2021: Bài viết chuẩn SEO là bài viết có nội dung mới và hấp dẫn, có cấu trúc “sitemap” rõ ràng cho người và robot đọc.

*Bài viết mới: là tự viết nội dung mới bởi chính bạn hay một bài viết đã chỉnh sửa thêm ý của bạn vào gần như mới.

*Sitemap: là trình bày bố cục bài viết theo kiểu liệt kê. Vì nhiều website có cách làm văn như 1 đống rừng – robot G không hiểu.

I. Định dạng trình bày bố cục bài viết như sau:

 • Heading 1 (gọi tắt là H1): Là tiêu đề bài viết mặc định, bạn không cần thêm / chỉnh sửa
 • Heading 2 (gọi tắt là H2): Là tiêu đề tóm tắt – diễn tả tóm tắt lại tiêu đề lập lại từ khoá cần nhấn mạnh (paraphrase lại ý chính của tiêu đề cho dễ hiểu hơn). Phần này bạn phải cấu hình trong thanh công cụ.
 • Heading 3 (gọi tắt là H3): Là tiêu đề con liệt kê danh sách ý chính trong bài viết. Khi bạn có quá nhiều tiêu đề để trình bày.

* H4,H5 giống như H3… nhưng thường ít xài vì viết dài quá không ai đọc.

* H1,H2 chỉ duy nhất có 1 mà thôi. H3,H4,H5 có thể chọn nhiều.

* Tại sao cần có H1 và H2?

– Nó là định dạng tóm tắt bài viết để hiểu bài viết này muốn nói về nội dung gì và mục đích chính là để “Robot Google” đọc và truy xuất cho người tìm kiếm

II. Có 5 cách để hình thành bài viết / content:

 1. Tiếp thu sự việc thực tế và tự viết bài mới do chính mình sáng tạo ra
 2. Đọc hiểu 1 nội dung, sau đó viết mới lại nội dung đó
 3. Lấy lại bài viết trên viết trên mạng, sau đó chỉnh sửa lại cho sạch xanh… trở thành bài viết mới
 4. Kết hợp cách 2 và cách 3
 5. Tổng hợp tin, tổng hợp định kỳ quý – năm, gom chung, so sánh cùng loại – khác loại…

III. Mẹo làm bài viết mới

 1. Từ đồng nghĩa hoặc câu đồng nghĩa…
 2. Đảo câu, đảo vị trí…đảo kiểu ký tự, đảo kiểu trình bày số
 3. Chêm trợ từ / từ đệm  / ký tự vào đoạn văn
 4. Chế tạo từ khoá vào bài viết
 5. Thêm mắm thêm muối vào đoạn văn nghèo nàn cho sinh động
 6. Bài viết mà đoạn văn dài quá, mà nội dung khó hiểu… tóm ý nó lại theo ý của mình. Như vậy với mẹo này là kết hợp giữa cách 2 và cách 3
Content Seo

Content Seo

IV. Không được vi phạm những điều sau:

1- Tiêu đề và dòng H2 phải khác nhiều so với bài gốc – nếu copy từ web khác

2- Chỉ được đặt 1 link (link out) chỏ ra ngoài đến web khác

3- Một bài viết không được có 2 link (link in) giống nhau … cùng chỏ đến 1 bài viết.

4- Tiêu đề không viết HOA, chỉ viết Hoa chữ cái Đầu Dòng (không dài quá dưới 90 từ)

5- Hình ảnh mờ không up lên website, lúc đó sử dụng hình mặc định (no image)

6- Từ khoá và link hạn chế gắn ở dòng H2

 

>>> Chi tiết cách viết bài chuẩn SEO

>>> Xem hướng dẫn cập nhật bài viết hệ thống wordpress

 

Lá xanh