Tạo bài viết rồi upload lên web như thế nào? là tự mình biên soạn hay copy 1 bài văn + hình ảnh sau đó upload lên website.

I. 03 yếu tố quan trọng bắt buột của 1 bài viết là: 

  1. Một là bài viết mới, nội dung không trùng nội dung đã có hiển thị lên Google.
  2. Hai là bài viết có nội dung hấp dẫn.
  3. Ba là phải có từ khoá keyword

II. Có 5 cách để hình thành bài viết / content:

  1. Tiếp thu sự việc thực tế và tự viết bài mới do chính mình sáng tạo ra
  2. Đọc hiểu 1 nội dung, sau đó viết mới lại nội dung đó
  3. Lấy lại bài viết trên viết trên mạng, sau đó chỉnh sửa lại cho sạch xanh… trở thành bài viết mới
  4. Kết hợp cách 2 và cách 3
  5. Tổng hợp tin, tổng hợp định kỳ quý – năm, gom chung, so sánh cùng loại – khác loại…

III. Mẹo làm bài viết mới

1/ Từ đồng nghĩa hoặc câu đồng nghĩa…

2/ Đảo câu, đảo vị trí…đảo kiểu ký tự, đảo kiểu trình bày số

3/ Chêm trợ từ / từ đệm  / ký tự vào đoạn văn

4/ Chế tạo từ khoá vào bài viết

5/ Thêm mắm thêm muối vào đoạn văn nghèo nàn cho sinh động

6/ Bài viết mà đoạn văn dài quá, mà nội dung khó hiểu… tóm ý nó lại theo ý của mình. Như vậy với mẹo này là kết hợp giữa cách 2 và cách 3

Content Seo

Content Seo

IV. Không được vi phạm những điều sau:

1- Tiêu đề và dòng H2 phải khác nhiều so với bài gốc – nếu copy từ web khác

2- Chỉ được đặt 1 link (link out) chỏ ra ngoài đến web khác

3- Một bài viết không được có 2 link (link in) giống nhau … cùng chỏ đến 1 bài viết.

4- Tiêu đề không viết HOA, chỉ viết Hoa chữ cái Đầu Dòng (không dài quá dưới 90 từ)

5- Hình ảnh mờ không up lên website, lúc đó sử dụng hình mặc định (no image)

6- Từ khoá và link hạn chế gắn ở dòng H2

 

>>> Cách viết bài chuẩn SEO

>>> Xem hướng dẫn cập nhật bài viết hệ thống wordpress

 

Lá xanh