Thực hành và theo dõi các tiến độ công việc khi cần quản trị website như sau:

1. Kiểm tra chức năng bình luận (Comment) là công việc của quản trị website:

– Bọn spam tấn công thường xuyên, nên nhân viên quản trị website cần theo dõi, loại trừ các bình luận sang mục spam… rồi admin sẽ vào spam xoá nó

2. Chức năng Widgets:

Đây là chức năng tuỳ biến, hiệu chỉnh nội dung: hình ảnh, câu chữ, links nằm ở ngoài trang chủ mà không cần “nhờ” bạn kỹ thuật code làm

Nhiệm vụ của quản trị viên là vào đây hiệu chỉnh câu chữ text hoặc link, không đụng vào các phần câu lệnh ký tự lạ. Hoặc nếu không rành đừng đụng vào.

A.Home Page: Là phần giữa thân website
-> Categories: Khi click vào đây sẽ hiện ra danh sách danh mục mà  bạn cần chọn hiển thị ra ngoài trang chủ

B. Sidebar: Là Cột trái / Cột Phải của website
Footer Top Left
Footer Top Right

Footer 1,2,3,4: Chân website

3. Chức năng Cấu hình giao diện / Theme Custom:

Hiệu chỉnh những nội dung liên quan đến giao diện website này

– Uplogo, avata – Favicon

– Slogan, Số điện thoại hotline…

– Copyright chân website

Cóc Xanh