Sử dụng Email theo tên miền của bạn để kết nối sử dụng hệ thống Yandex thật dễ dàng.

Truy cập từ trình duyệt internet của bạn:

mail.domaincuaban.com  (thì chỉ cần nhập user không cần nhập đuôi @domaincuaban.com)

Hoặc  mail.yandex.com (thì nhập đầy đủ tên email ví dụ:  [email protected])

Sau đó đăng nhập và sử dụng,…

Hướng dẫn đổi pass Yandex

Truy cập Setting > Security
 

Lá xanh