Sử dụng FileZilla để download hay upload lên hosting hay VPS nhanh hơn bạn dùng giao diện admin control hosting

Đầu tiên bạn, download phần mềm này về máy tính -> http://filezilla-project.org/download.php

Cách 1: Bạn điền thông tin trực tiếp lên thanh công cụ ở giao diện đầu tiên

upload file Zilla

 

Cách 2: Cách này thông dụng hơn

* Tip: 1 số hosting quy định port riêng, hoặc mặc định là 22

Upload download VPS bằng FileZilla

Cóc Xanh