Những cao thủ võ lâm máy tinh thường ít khi sử dụng chuột vì thế họ rất rành các phím tắt bàn phím mà vẫn điều khiển máy tính một cách ngon lành

Ctrl+S: Lưu / Save tài liệu

Ctrl+W: Đóng trang cửa số đang mở

Ctrl+N: Mở cửa sổ mới

Ctrl+O: Mở file đã lưu

Ctrl+Z: Hủy thao tác vừa thực hiện

Ctrl+F: Tìm kiếm cụm từ, số

Ctrl+X: Cắt dữ liệu

Ctrl+C: Copy dữ liệu

Ctrl+V: Dán / Paste dữ liệu copy hoặc đã cắt trước đó

Ctrl+A: Bôi đen toàn bộ văn bản

Ctrl+[ : Giảm 1 cỡ chữ

Ctrl+] : Tăng 1 cỡ chữ

Ctrl+B : / Bật/tắt chữ đậm

Ctrl+I : / Bật/tắt chữ nghiêng

Ctrl+U :/Bật/tắt chữ gạch chân đơn

Ctrl+Shift:Thay đổi cách nhập vào

Ctrl+(phím cách) : Thay đổi bàn phím nhập Trung Anh

Ctrl+Home : Quayvề đầu trang

Ctrl+End: Về cuối file/xuống cuối tập tin

Ctrl+Esc: Khởi động MenuStart

Ctrl+Shift+< : Giảmcỡ chữ ở kích cỡ kế tiếp Ctrl+Shift+> : Tăngcỡ chữ ở kích cỡ kế tiếp

Ctrl+F5: Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành

Ctrl + Rê chuột chọn nhiều khối văn bản

Ctrl+Shift : Cách thiết lập các shortcut mới

Ctrl + Tab: chuyển đổi cửa số các trang

Ctrl + W: Đóng cửa sổ trang đó (Ctrl + Q là thoát ứng dụng đó)

Alt+space+C : Đóng cửa sổ đang hoạt động

Alt+space+N : Tắt cửasổ đang hoạt động

Alt+space+R : Thu nhỏcửa sổ đang hoạt động

Alt+space+X : Phóng tocửa sổ đang hoạt động

Alt+space+M : Khởi động các cửa sổ

Alt+space+S : Cách chỉnh kích thước to nhỏ cho cửa sổ

Alt+Tab: Chuyển sang cửa sổ vừa sử dụng

Alt+F : Mở ra thực đơn các văn bản đã lưu

Alt+V : Mở ra thực đơn đồ thị

Shift +Delete : Xóa hẳn mục được chọn, không đưa vào RecycleBin

Shift+ biểu tượng cửa sổ trên thanh tác vụ bằng thiết lập thêm một cửa sổ mới:

Muốn rê chuột bôi đen 1 trang cần giữ phím CTRL

Di chuyển một mục nào trên desktop giữ Ctrl+shift để tạo ra một shortcut mới.

CTRL+O : Mở tài liệu đã có

CTRL+P : In nhanh tài liệu

CTRL+A : Bôi đen toàn bộ

CTRL+[/]: Thu nhỏ hoặc phóng to chữ khi được bôi đen

CTRL+D : Chọn font chữ

CTRL+G/H : Nhảy đến trang số/tìm và thay thế

CTRL+N : Mở trang mới

CTRL+M : Tăng lề đoạn văn

CTRL+U : /Bật/tắt chữ gạch chân đơn

CTRL+B :/Bật/tắt chữ đậm

CTRL+I :/Bật/tắt chữ in nghiêng

CTRL+Q :Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab) / Căn dòng chữ dàn đều 2bên, thẳng lề

CTRL+E :Căn dòng giữa

CTRL+R :Căn dòng phải

CTRL+K :Tạo liên kết (link)

CTRL+T/Y:Lùi những dòngkhông phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab /Khôi phục lệnhvừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl+B:Bật tắt chế độ chữ đậm

Ctrl+C:Chép đoạn văn bản bôi đen (copy).

Ctrl+D:Chọn font chữ

Ctrl+E:Căn dòng giữa

Ctrl+F:Tìm kiếm ký tự

Ctrl+G:Định vị ký tự

Ctrl+H:Thay thế ký tự

Ctrl+I:/Bật/tắt chữ nghiêng

Ctrl+K:Tạo liên kết (link)

Ctrl+Shift+L:Ngay điểm dừng con trỏ chuột, thêm mục tuỳ chọn dấu symbol

Ctrl+M:Tăng lề đoạn văn

Ctrl+Shift+M:In tài liệu đã trộn

Ctrl+N:Mở trang word mới

Ctrl+O (OR Ctrl+F12) : Mở tài liệu đã có。

Ctrl + P (Ctrl + Shift + F12) : In nhanh tài liệu

Ctrl+R:Căn dòng phải

Ctrl+S:Lưu tài liệu

Ctrl+T:Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab

Ctrl+Shift+T:Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab

Ctrl+U:/Bật/tắt chữ gạch chân đơn

Ctrl+V:Dán tàiliệu

Ctrl+X:Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)

Ctrl+Z:Bỏ qua lệnh vừa làm

Ctrl+0:Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn

Ctrl+1:Giãn dòng đơn

Ctrl+2:Giãn dòng kép

Ctrl+5:Giãn dòng 1,5

Ctrl+F2:Xem hình ảnh nội dung file trước khi in

Ctrl+F4:Đóng chương trình đang hoạt động

Ctrl+F5:Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành

Ctrl+Shift+F5:Mở thẻ đánh dấu khung hội thoại

Ctrl+Shift+F8:Kích hoạt chức năng lựa chọn, và cùng lúc chọn được 1 chuỗi văn bản

Ctrl+F9:Thu nhỏ cửa sổ tài liệu hiện hành

Ctrl+F5:Phục hồi kích thước cửa sổ tài liệu hiện hành

Ctrl+Deltet:Xóa ký tự bên trái điểm chèn

Ctrl+Backspace:Xóa ký tự bên phải điểm chèn

Ctrl+Enter:Ngắt trang

Ctrl+End:Xuống cuối trang

Ctrl+Home:Về đầu trang

Ctrl+Insert+Insert:Nhấn Ctrl-insert liên tiếp 2 lần vào 1 ô bất kỳ trong excel sẽ tạo ra chức năng như copy

Ctrl+~:Mở ra cách nhập để tạo ra một từ mới

Ctrl++:/Bật/Tắt đánh chỉ số dưới (o2)

Ctrl+Shift++:/Bật/Tắtđánh chỉ số trên (x2)

Ctrl+→:Sang phải một từ

Ctrl+←:Sang trái một từ

Ctrl+J:Canh lề 2 bên

Ctrl+L:Canh lề trái

Ctrl+Q:Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)

Ctrl+W:Đóng file đang hoạt động

Ctrl+Y:Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Window + ….

Window + L: khoá máy tính ngay tức thời (trở về màn hình khoá đăng nhập máy).

Windows + E: mở Window Explorer.

Window +D: Hiện ra màn hình Desktop (Thoát khỏi các cửa sổ chương trình nhanh hơn)

Window +Tab: chuyển đổi cửa sổ

Windows + X: Windows Mobility Center xuất hiện (điều chỉnh độ sáng màn hình, âm lượng, bật wifi,kiểm tra pin v.v…)

Windows + R: Sau đó bạn nhập vào osk, lập tức xuất hiện ngay một bàn phím ảo, hoạt động thật như bàn phím trên chiếc máy tính

Window + “+++”: kính lúp sẽ zoom to

Window +Fn + Home: hiện ra Properties

Lá xanh