Hướng dẫn sinh ra ssl free trong quản lý Direct admin

Để tạo ssl thì đăng nhập vào directadmin -> login vào user của host

Sau đó chọn ->  Let’s Encrypt Certificates và ngay dòng Request a (new) SSL certificate phải check vào Subdomains (ví dụ: www.codexanh.com) và nhập email E-mail Address ([email protected]) theo tên miền

1. Loại thông thường

Sau đó check vào I accept và nhận submit rồi đợi sinh ssl và tự động cài vào cho host. Thường thì sau 30 phút… kiểm tra lại và cấu hình hệ thống source 1 lần nữa:

– >  Domain Setup  -> sau đó làm theo hình

Sau đó, chọn cái dòng theo mũi tên và bấm save lại

2. Loại dùng phiên bản DA1.44 (11/2018)

Cũng truy cập hosting của domain … sau đó -> Let’s Encrypt Certificates

=> check vào subdomain và nhập email của domain

=> check I Accept

-> và nhấn Submit để hãng ssl free sinh ssl cho Quý khách.

*Chú ý sau hoàn tất cho dù bước nào thù phải cấu hình file .html – thay đổi http -> https

Cóc Xanh