Tính năng dịch tự động (auto translate) của Google sang ngôn ngữ của IP quốc gia hiện tại đang truy cập. Google quá thông minh và tự đề xuất người dùng, nên nếu bạn không thích thì tắt nó đi.

Tìm trên thanh công cụ Chrome vào Preferences  / cài đặt (Setting)

Sau đó chọn vào menu… sau đó chọn vào chức năng nâng cao / Advance …

Sẽ hiện menu con sau đó bạn chọn ngôn ngữ / languages… Sau đó bạn chọn nút theo mũi tên để tắt nó đi