Hệ thống website tùy biến theo giao diện di động, muốn đẹp bạn phải tùy chỉnh theo kích thước quy định

Bước 1: Truy cập website iloveimg để tùy chỉnh hình ảnh theo kích thước

https:/iloveimg.com …  Hoặc mở website linkxanh.com sau đó chọn Resize img (iloveimg)

Bước 2: Truy cập chọn vào tính năng chỉnh hình theo nhu cầu

  • Resize image : Nếu hình ảnh gốc là nằm ngang (tương đương hình chữ nhật thì chọn tính năng này cho nhanh)
  • Crop image : Nếu hình gốc là hình vuông thì nên chọn tính năng này để không bị bóp hình

Bước 3: Upload hình ảnh cần chỉnh sửa lên

Bước 4: Tùy chỉnh kích thước theo thống nhất ban đầu của website

Kích thước có nhiều loại, bạn thống nhất ban đầu, và chỉ sau này sử dụng 1 kích thước mà thôi, gợi ý:

  • Chiều rộng 800 px x chiều cao 550 px
  • Chiều rộng 800 px x Chiều cao 533 px
  • 960 x 600
  • 1280 x 640

*Hệ thống thường mặc định tíck sẳn: Maintain aspect ratio (là auto giảm kích thước chiều cao / rộng khi bạn nhập liệu vào 1 ô). Bạn phải tick bỏ đi để tùy chỉnh rộng và cao theo ý muốn

Bước 5: Save hình về máy tính sử dụng

Kết luận ưu điểm của việc tùy chỉnh hình ảnh theo kích thước:

  • Tính năng này hay không cần dùng photoshop mất thời gian
  • Đúng kích thước, phù hợp giao diện website yêu cầu đẹp
  • Nhiều khi sẽ giảm dung lượng gốc ban đầu, giúp website nhẹ