Giới thiệu địa danh là bài viết đã có sẳn trên Google và đã có rất nhiều vì thế bạn cần có trình bày đơn giản dễ hiểu hơn

Giới thiệu intro ngắn về địa danh đó <h2>

Vị trí, diện tích, dân số, đời sống: <h3>

Lịch sử và nguồn gốc tên gọi: <H3>

Đặc sản món ăn của vùng: <h3>

Điểm tham quan du lịch: <h3>

Viết về địa danh

Ghi chú:
+ Phải có từ khoá
+ Phải có link nội bộ
+ Phải có chèn hình (không cần nhiều hình nhưng ghi đủ thẻ)
+ Chọn Tag là tên địa danh.

Cóc Xanh