Bài viết nội dung tổng hợp là bài viết quan trọng nhất trong các bài viết SEO vì nó hấp dẫn người xem, thường là nó tổng hợp số liệu 1 tháng / 1 quý / 6 tháng / 1 năm – kết quả hoạt động – so sánh cùng kỳ – tổng hợp sản phẩm cùng loại…

  1. Tên Tiêu đề từng tên sản phẩm – địa danh – phân đoạn thời gian. Nếu tổng hợp 10 cái thì bạn phải có 10 dòng H3.

     + Giới thiệu (nội dung không quá 8 dòng chữ)

     + Chỉ sử dụng 1 hình minh hoạ cho từng tiêu đề nội dung (quy cách title rồi đến hình)

     + Nếu có số liệu thì nên để từng dòng riêng biệt để dể nhìn,

Bạn cứ tưởng tượng bài viết có nội dung tổng hợp như 1 bài viết so sánh… vì thế bạn cần trình bày kiểu kiệt kê đồng dạng giống nhau… nếu nội dung đơn giản bạn có thể lập bảng so sánh

Ví dụ 1 bài viết về điểm tham quan A:
+ Ngày thi công:
+ Ngày bắt đầu hoạt động:
+ Tổng chi phí:
+ Diện tích:
Cái này trình bày 4 dấu cộng thì điểm tham quan B, bạn phải trình 4 dấu cộng như trên chỉ khác số liệu bên trong mà thôi

Bài viết tổng hợp chuẩn SEo

* Ghi chú về bài viết nội dung tổng hợp:

+ Có thể sử dụng H4, nếu nội dung có diễn giải nhiều / thông số kỹ thuật
+ Nên sử dụng icon (dấu cộng + và -) cho bài viết. Sử dụng * cho ghi chú
+ Bài viết bắt buột các thông tin phải chính xác 100%, vì thế bạn phải rà soát thông tin, nếu số liệu / thông số không chính xác thì không đưa vào bài viết… bạn có thể để trống sau này bổ sung sau cũng không muộn hoặc ghi chữ “đang cập nhật”

>>> Xem thêm: https://codexanh.com/huong-dan-viet-bai-noi-dung-gioi-thieu-ve-1-dia-danh/

Lá Xanh