Với công cụ này bạn xoá hình nền (background) 1 nốt nhạc mà không phải dùng đến Photoshop

Zen