Muốn wesite trình bày đẹp thì bạn phải chịu khó làm theo 3 bước này

Thao tác gồm 3 bước:

1. Tự thiết kế hình hoặc lấy hình từ trên mạng

2. Xử dụng Remove.bg để xoá nền hình

3. Sử dụng tinypng.com để giảm dung lượng hình

Tại website i24h.vn có save lưu những link web này, bạn không cần phải nhớ