Nếu bạn bị lỗi ko upload được hình, là do đường dẫn upload vào file hình bị sai -> chmod hình

Đăng nhập ftp vô đường link  ->  /domains/domain.com/public_html/wp-content

Bước 1: Click chuột phải thư mục Uploads

Sau đó chọn

Coc Xanh