Trước khi làm bài viết bạn cần phải xác định mục tiêu chủ đề bài viết, từ đó tham khảo bài viết này, để lấy ý tưởng:

Tiêu chí của 1 bài viết:

a. Viết về cái gì ? (viết tắt: cái đó). Viết về “vật thể ” hay “phi vật thể” hay “con người”.

b. Nội dung hấp dẫn chính cần truyền đạt vào bài viết

c. Từ khoá cần đưa vào bài viết

Gợi ý lấy ý tưởng nội dung cho bài viết

Tham khảo gợi ý từ tiêu chí:

 1. Bạn thích “cái đó” ở điểm nào, tại sao?
 2. Điểm mạnh yếu, hấp dẫn hoặc tốt nhất của “cái đó” như thế nào?
 3. Thời gian và không gian như thế nào?
 4. So với cùng loại, cùng kỳ, cùng thời điểm, cùng…?
 5. Tổng hợp cùng loại, cùng nhóm chung của “cái đó” là gì?
 6. “Cái đó” phù hợp cho cái gì?
 7. “Cái đó” tồn tại hoặc không tồn tại như thế nào?
 8. “Cái đó” có phải là sản phẩm tốt như thế nào?
 9. Tình trạng của “cái đó” hiện nay, đang thành công, sắp thành công, sẽ thành công… ?
 10. Thành phần nào đang quan tâm “cái đó”?
 11. Con đường đi của “cái đó” đã trãi qua, khó khăn và trở ngại?
 12. “Cái đó” ra đời như thế nào có cái gì hỗ trợ?
 13. Vì sao bạn chọn “cái đó” mà không phải là “cái kia”?
 14. Dấu hiệu nguy hiểm đối với “cái đó” là gì?

 

Lá Xanh