Để tránh trường hợp lỗi không hiện hình ảnh trên Facebook khi bạn up link lên Facebook thì tuân thủ theo kích thước của Facebook

  1. Hình Vuông 600 x 600 … 800 x 800
  2. Hình chữ nhật: 600 x 315  hoặc 768×403

Trường hợp hình lớn hơn thì nhân theo tỷ lệ gốc này

—-


Lỗi hình ảnh đại diện trên Facebook

Pede