Lỗi email thường gặp là email doanh nghiệp “gửi đi” sau đó “email đến” nhận được nhiều email cùng một nội dung

Khám bệnh tìm nguyên nhân email bị lỗi:

 1. Dùng “email bị lỗi gửi” đó gửi thử nghiệm “đến email” khác hệ thống và email cá nhân/gmail…
  Cùng một hành động và nội dung gửi đi, mà 1 nơi nhận nhiều email mà nơi khác không bị, thì chắc chắn là “email đến” bị nhận nhiều email cùng 1 nội dung đó có vấn đề
 2. Sử dụng trình duyệt internet: dùng email bị lỗi gửi thử nghiệm “đến email” khác hệ thống và email cá nhân/gmail…

Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến email nhận nhiều email cùng 1 nội dung:

 • Một: Do máy chủ lọc mail bị lỗi, nói dễ hiểu là nó nhận email rồi, mà máy chủ cứ hiểu là chưa nên tiếp tục nhận
 • Hai: Do ứng dụng “outlook” phiên bản miễn phí hoặc không tương thích với window, nên cứ tiếp tục email
 • Ba: Do trình duyệt internet dính phần cài đặt auto lập lại chạy ngầm nào đó

Khắc phục lỗi email nhận nhiều email cùng 1 nội dung:

 1. “Email gửi đi” Không xài outlook để gửi
 2. “Email nhận” của khách hàng phải khắc phục lỗi server
 3. Sử dụng trình duyệt internet khác để thử nghiệm, sau đó khôi phục “Reset” phiên bản trình duyệt ban đầu của trình duyệt đó.
 4. “Email nhận” của khách hàng phải cấu hình lại thời gian nhận email “còn 1 phút” theo hình